Auxilia

Auxilia

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die kansarmen, zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing de kans geeft les te volgen. De "leerlingen" zijn personen voor wie elders geen enkele mogelijkheid bestaat of voor wie voorzieningen als alfabetiseringscursussen, basiseducatie of Tweedekansonderwijs onvoldoende uitgebouwd of onbereikbaar zijn.

Adres
Secretariaat
Italiëlei 189 bus 8, 2000 Antwerpen