De Ambrassade

De Ambrassade

Bureau voor jonge zaken

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

We strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen. We versterken de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid.

De Ambrassade is de samensmelting van drie bestaande jeugdwerkorganisaties: Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. De Ambrassade is dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd. De Vlaamse Jeugdraad blijft als feitelijke vereniging het adviesorgaan en de spreekbuis van kinderen en jongeren en zal door De Ambrassade worden ondersteund. Het vroegere `Seniorencentrum´ in de Leopoldstraat in Brussel wordt midden 2013 de nieuwe uitvalsbasis.

De Ambrassade linkt de woorden `ambras´ en `ambassade´ aan elkaar. Het is een naam die meteen de missie van de nieuwe organisatie neerpoot: De Ambrassade treedt op als dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. Als schakel tussen overheid, middenveld en jeugd wordt De Ambrassade een passioneel voorvechter en uitdager van de positie van kinderen, jongeren en hun organisaties in de samenleving.

Adres
Secretariaat
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel