Jeugdbeweging

Jeugdbeweging

Een jeugdbeweging is een organisatie met kinderen en jongeren als leden en louter vrijwilligers als (bege)leiding.  Op regelmatige basis, meestal wekelijks, organiseert de leiding vrije-tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren.  In de meeste jeugdbewegingen vormen spelen en ontmoeten de basis van die activiteiten, met persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing als ondergrond.  Hier en daar vertrekken ze vanuit een meer thematische inslag.  De meeste jeugdbewegingsgroepen ronden het werkjaar af met een zomerkamp of bivak.

Organisatorisch maken we een onderscheid tussen een lokale groep van een jeugdbeweging en de 'nationale' koepelstructuur.  De lokale groepen werken autonoom of via een aantal overeengekomen statuten.  Zij voeren de effectieve werking met de kinderen en jongeren uit en zijn het kloppend hart van de organisatie.  De koepels bestaan uit nationale en regionale vrijwillige en professionele medewerkers die zorgen voor ondersteuning van de groepen, vorming en uitwisseling voor de leiding en overkoepelende activiteiten en thema's voor de hele organisatie.

In Vlaanderen en Brussel vinden we volgende Nederlandstalige jeugdbewegingskoepels:

  • Chirojeugd Vlaanderen
  • Scouts en Gidsen Vlaanderen
  • KSJ-KSA-VKSJ (Katholieke Studerende Jeugd)
  • KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd)
  • FOS Open Scouting
  • JNM (Jeugdbond voor Natuur- en Mileustudie)
  • JeugdRodeKruis
  • Wel Jong Niet Hetero

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.
De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.
De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigeheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).
Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen is het verbond van een groot aantal scouts- en gidsengroepen in Vlaanderen en Brussel.
De missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen is:
‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.'
De vereniging organiseert zich in groepen, districten, gouwen en het verbond.

KSJ-KSA-VKSJ

KSJ-KSA-VKSJ is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. We stellen ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheid te dragen.
De koepel biedt de plaatselijke groepen via vorming, administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.

KLJ

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

FOS Open Scouting

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging, met ca. 50 groepen (of eenheden) verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke week trekken 8.000 Fossers hun blauwe uniform aan om zich te amuseren, in bos en stad.
FOS Open Scouting is echter meer dan een leuke vrijetijdsbesteding. Wij zijn een scouts- en gidsenbeweging, die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk. Samen met de meer dan 35 miljoen scouts en gidsen over de hele wereld maken wij graag gebruik van een pakket van methodes & speelterreinen om de kinderen naast plezier bij een aantal waarden stil te laten staan die in de maatschappij van vandaag
nog steeds even actueel zijn.
Elke jeugdbeweging en scoutsfederatie heeft de vrijheid om vanuit bepaalde overtuigingen te vertrekken, zo ook FOS Open Scouting. Wij jongleren niet met woorden als co-educatie en actief pluralisme, maar zetten ze ook daadwerkelijk om in de praktijk. Onze groepen zijn daar het beste bewijs van.

JNM

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor
iedereen tussen 7 en 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn
schouders niet ophaalt voor het milieu.

Samen trekken we het hele jaar door de mooiste natuurgebieden in en laten
we ons betoveren door de zotste waarnemingen. We nemen zelf een zaag of
schop in de hand en maken ruimte voor natuur. Bovendien gaan we op een
duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we anderen
daar ook warm voor te maken. En tijdens de zomermaanden? Dan genieten we
samen met vrienden van de natuur op één van de veertig kampen in binnen- en
buitenland.

Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis is het Rode Kruis op maat van kinderen en jongeren. De missie van Jeugd Rode Kruis is dan ook de Rode Kruisgedachte te verspreiden bij kinderen en jongeren. Dit betekent dat men kinderen en jongeren dichter bij het Rode Kruis wil brengen en omgekeerd.
De vijf Rode Kruisthema’s vormen de rode draad doorheen de werking van Jeugd Rode Kruis.
Jeugd Rode Kruis heeft een ruim netwerk aan lokale afdelingen in heel Vlaanderen. Er zijn er meer dan 100. Deze afdelingen laten je het Rode Kruis beleven in al zijn aspecten, maar dan wel overgoten met een flinke dosis plezier!
Eerste hulp vormt een grote brok uit het Jeugd Rode Kruisaanbod. Zo zijn er eerstehulpinitiaties voor alle leeftijden. Jeugd Rode Kruis biedt ook (les)pakketten over andere Rode Kruisthema’s bijvoorbeeld een spel over kansarmoede, een lespakket over aardbevingen…
Jeugdverenigingen kunnen ook bij Jeugd Rode Kruis aankloppen voor een initiatie eerste hulp voor jeugdleiders, een eerstehulprugzak of spelideetjes.

Wel Jong Niet Hetero

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) is de nationale holebi-jeugdbeweging voor en door Vlaamse en Brusselse homo's, lesbiennes, bi's (kortweg holebi's) en transgenders. Samen met de aangesloten lokale holebi-jongerengroepen creëert Wel Jong Niet Hetero een ontmoetingsplaats voor jonge holebi's en maakt holebiseksualiteit bespreekbaar.
Van Oostende tot Hasselt je komt overal lokale groepen voor holebi-jongeren tegen. Holebi-jongerengroepen organiseren wekelijks activiteiten en/of een jongerencafé. Afwisselend zijn er ontspannende, culturele, vormende en informatieve activiteiten.