Categorie: VDS

Voor al je speel(plein)vragen, één adres: de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)! Je kan ons bereiken via het landelijk secretariaat of via de regionale steunpunten (zie fiches medewerkers).
De VDS wil speelpleinwerkingen die meer en betere speelkansen willen creëren, pro-actief ondersteunen door:

  • deskundig advies;
  • professionele begeleiding;
  • antwoord geven op alle speelpleinvragen;
  • vorming van animator tot verantwoordelijke;
  • een actueel en volledig dienstverleningsaanbod;
  • een permanent streven naar vernieuwing.


Onze visie op kinderen steunt op drie pijlers:

  • respect voor de eigenheid van elk kind;
  • geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen;
  • geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen.


Iedereen die in Vlaanderen actief betrokken is bij het speelpleinwerk, van de startende jonge vrijwilliger tot de schepen voor jeugd, kan bij de VDS terecht.

MateriaalMagazijn

MateriaalMagazijn is een webshop met een uitgebreid aanbod van kwalitatief materiaal voor veeleisende speelinitiatieven. MateriaalMagazijn is een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en richt zich in de eerste plaats op alle speelinitiatieven in...

speelplein 't Ravottekot Tongeren

Speelpleinwerking Kortemark

Speelplein De Speelplaneet

Spelen is een Recht!

Speelpleinwerking Pat

Speelpleinwerking PAT vzw is het speelplein voor de kinderen van Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder-Centrum, natuurlijk zijn alle kinderen welkom (ook uit andere deelgemeentes en andere gemeentes).
Elke zomervakantie zorgen we voor een leuke, speelse en plezante vakantie voor meer dan...

De Pretfabriek Gent

De Pretfabriek is een speelpleinwerking van Stad Gent voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.
Een gevarieerd speelaanbod en de keuze van het kind staan centraal. ActiviteitenEr wordt een hele dag pret gemaakt aan de lopende band.In de verschillende speelhoeken (bouwdorp, zandbak, gocart-...

De regenbOog vzw

Vrije tijd van personen met een handicap

De regenbOog vzw is een vrijetijdsorganisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

Speelplein Don Bosco vzw

Gemeentelijke Jeugddienst Staden

Gedreven vooruit

Speelpleinwkering - kinderatelierwerking - jongerenontmoetingsruimte - vindplaatsgericht werken - jeugdraad - kindergemeenteraad - preventie - opdrachten - vorming m.b.t. subculturen, drugs,...

Pagina's