Arktos vzw

Arktos vzw

Vormingscentra voor jongeren

Je hebt jongeren die gebruik maken van alle beschikbare kansen en mogelijkheden om een eigenzinnig levensverhaal te schrijven, feilloos zappend doorheen het kluwen van uitdagingen en verwachtingen.

En je hebt jongeren die dat níet kunnen: jongeren die de aansluiting met de wervelende wereld missen en uit de boot dreigen te vallen. Thuis loopt niet alles gesmeerd, de school heeft geen antwoord op prangende vragen, een job vinden en houden is een mission impossible, in de eigen buurt valt er weinig of niks te beleven. En de samenleving… die draait lustig door. De kloof wordt met de dag groter. Er rest maatschappelijk kwetsbare jongeren vaak alleen een reeks conflicten met ouders, school, gerecht, werkgever en directe omgeving.

Daarom is er Arktos, partner in jongerenprojecten. Partner van overheden en organisaties, maar vooral: partner van jongeren van 6 tot 25 jaar die zoeken naar een antwoord op specifieke problemen op verschillende levensdomeinen (arbeid, welzijn, onderwijs, vrije tijd of woonomgeving). Dat doen we door vorming van jongeren en hun begeleiders, ondersteuning van iedereen die met jongeren werkt én door het uitzenden van een positief signaal naar de samenleving. Arktos gelooft in de kwaliteiten van élke jongere, maar ook in een wereld die uitsluiting uitsluit.

Arktos ligt voor elke jongere om de hoek: in vijf vormingscentra in Vlaanderen wordt onze visie dagelijks in woord en daad omgezet, ondersteund door een coördinatiedienst in Leuven. En nu kan je dus ook op het Internet bij ons terecht!

Interesse in onze projecten en diensten? Neem gerust contact met ons op!

Adres
Secretariaat
Valkerijgang 26, 3000 Leuven