Centrum Informatieve Spelen vzw

Centrum Informatieve Spelen vzw

Alles op het spel!

Het Centrum Informatieve Spelen vzw (C.I.S.) kiest resoluut voor spel als vormingsmethode.

Het C.I.S. heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen, produceren, begeleiden en verkopen van informatieve spelen.

Via informatieve spelen wil het C.I.S. kinderen, jongeren en volwassenen ervaringsgericht informeren en sensibiliseren voor maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Onderwerpen zoals seksualiteit, democratie, wereldhandel, sociale vaardigheden, diversiteit, ...

De keuze voor spel ligt voor de hand. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen, jongeren en volwassenen informatie uit een spel beter onthouden en bovendien beter verwerken en begrijpen.

Natuurlijk zijn informatieve spelen ook aangenaam en onderhoudend. De spelers ontdekken en ervaren spelenderwijs de mogelijkheden en beperkingen van het behandelde thema of onderwerp.

De werking van het C.I.S. steunt op 4 kernactiviteiten:

 1. Ontwikkeling

Het C.I.S. heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van informatieve spelen voor onder meer het jeugdwerk, het onderwijs, de non-profitsector en de profitsector.

 2. Begeleiding

Een ervaren team van speltrainers staat in de startblokken om de spelen uit het C.I.S.-aanbod te begeleiden. Op de afgesproken plaats en tijd verzorgen 1 of meerdere speltrainers het spelverloop en de nabespreking.

 3. Vorming - Training - Opleiding

Via spel wil het C.I.S. professionelen vormen, trainen en opleiden over thema’s zoals communicatie, functioneren, leiding geven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, teamwork, competentiebeheer, beloningsystemen, discussie- en besprekingstechnieken, … Onze vormingen, trainingen en opleidingen worden steeds afgestemd op maat van de doelstellingen van de aanvrager.

 4. Distributie

Via www.spelinfo.be en in de spelenwinkel te Leuven verspreidt het C.I.S. informatieve spelen, leerspelen, spelenboeken, infoboeken, doeboeken en een resem speciaal speelmateriaal. Bovendien verhuren we een aantal grote gezelschapsspelen.

Adres
Secretariaat
Naamsesteenweg 130, 3001 Heverlee