Platform voor de Samenlevingsdienst

Platform voor de Samenlevingsdienst

En wat als alle jongeren zich enkele maanden konden engageren voor onze samenleving...

Samenlevingsdienst?

Dit is een programma van 6 maanden waarbij je je voltijds engageert om solidariteitsprojecten uit te voeren. De doelstellingen van het programma zijn legio: zelfvertrouwen opdoen, je nuttig voelen, een bepaald patroon leren volgen, nadenken over wat je van je leven wil maken, je ten dienste stellen van anderen, … Kortom, het moet je helpen om je leven (opnieuw) zin te geven zodat je je plaatsje in de samenleving kan vinden.

Samenlevingsdienst is een ervaring waarbij je persoonlijke vaardigheden, beroepsbekwaamheden en een vorm van burgerzin verwerft. Alles draait rond solidariteit, gemoedelijkheid, diversiteit, zelfbewustzijn, leren uit ervaring, engagement en bewustmaking van het middenveld.

Adres
Hamerstraat 21, 1000 Brussel